Model de contract - catalog, online, agentii, asociatii, ateliere, birouri, cabinet, companii, firme, persone, fizice, autorizate, intreprinderi, institutii, sala, salon, servicii, societati, oficii, organizatii, srl, sa, pfa, cmi, Oradea, Bihor

Etichete

congelare Comert autorizat productie agriculrura kinetoterapie contabil producator grau amenajari contabilitate distributie Bihor lemn depozitare lucrari agricultura pvc depozitare siloz Usi porumb expert publicitate romana servicii fructe Oradea utilaje agricole tehnologice ferestre tractoare cosmetice ghid inox constructii drumuri design tehnoredactare maghiara Satu Mare forate centrale fructe de padure ekg nivelari marketing stins incendii tratamente prajituri masini cosmetica auto monogrfie lemn masiv cadastru suport Traducator Salaj foraje pompe de caldura tipografie oradea aparat pentru elongatii cervical terasamente canalizare credite cofinantare gustari piese spalatorie auto evista plastic parcelari topografice computerizata engleza exterioare energetice pat de masaj cu infrarosii daikin preot paroh rusu octavian dorel electroneuromiograf transport sanitare memorii justificative majorate echipamente retele de calculatoare carte mdf topograf autorizat brodat sincron montaj incalzire geotermica padure terapia guna biomesoterapie teren online preot florin dem fizioterapie vitralii lucrari constructii finantari nerambursabile evenimente corporate interventii software zi de zi hi-macs electrostimulare broderie interpretariat alimentare apa Proiectare zmeura dispozitiv de diagnosticare si t taluzari pagini parohia oradea tei psihoterapie garaj vegetala machiaj nagyvarad aluminiu retele ziar producator mobila recuperare medicala foraj fantani ventilatie afine complex electromedical computeri demolari promovare industriale pshihlog furtun zootehnie intretinere ghid turism furnir expertize verificare topo textil interpret inetrioare Cluj export puturi panouri solare directia silvica bihor aparat pentru determinarea capac excavatii solare cabinet aperitive lubrifianti autoutilitare harta melaminat intabulari terestre industriala decoratiuni Arad pastravi pietre de jad si turmalina refrigerare institut misionar ortodox emg sapaturi incalzire planuri de afaceri platouri instalatii service-depanare carti sticla trasari masuratori personalizare limba stingatoare incendiu electrice silvicultura tratamente cosmetice prin metoda climatizare biserica ortodoxa cu hramul izvo ecografie drumuri instalatii pentru constructii studii fezabilitate pensionari aparate sisteme supraveghere video zidezi pal masaj brodare subtitrari termopan de adancime executie licitatii medicina traditionala chineza compactare web preot dragomir balota laborator analize medicale sticla decorativa consultanta reklam utilaje edilitare revista mobilier reflexoterapie piele traduceri batute racire mure electrosomatografie interstitial indiguiri design biserica ortodoxa cu hramul nast consiliere hartie igienica

Contactati-ne

Orar: L-V: 9-16
E-mail: office@bihor.ro

Mărește harta

Telefon:0730381961

Contactati-ne

Newsletter

Model de contract

Contract de publicitate privind inscrierea in catalogul online ………………………

Contract de publicitate privind inscrierea in catalog online Nr. din Încheiat între: S.C. GROUPROMO MANAGEMENT S.R.L., având sediul în Ora dea,Str. Iuliu Maniu nr. 32, ap.2, cam.1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J 05/1590/2012, cod fiscal: 30684326, Cont: RO56 BTRL 0050 1202 S084 75XX deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată prin dl. Ile Pavel Adrian director general, şi care va fi denumită în continuare FURNIZOR, Şi S.C. _____________ cu sediul în loc.Oradea, str. _____________, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J __________ , cod fiscal RO __________, cont nr. ____________________________, deschis la _________________, reprezentată prin Dl. ____________, în calitate de Director general, denumită în continuare BENEFICIAR, care au convenit să încheie prezentul contract de publicitate în Catalogul on line…………………. cu respectarea următoarelor clauze: OBIECTUL PREZENTULUI CONTRACT……………………. ……catalog online. Obiectul prezentului contract îl reprezintă inscriere in catalog online. DURATA CONTRACTULUI.  Prezentul Contract intră în vigoare la data ___________ şi este valabil până la data de ____________. Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii. Daca nici una dintre parti nu notifica în scris incetarea contractului, rezilierea sau modificarea, cu 15 zile inainte de data expirarii celor 12 luni, acesta se va prelungi automat pe perioade succesive egale cu perioada initiala. Contractul produce efecte juridice la data semnării lui, fără obiecţiuni, de către ambele părţi. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. PREŢUL CONTRACTULUI Preţul prezentului contract este de 400 RON- abonament anual. Plata se va efectua în avans, prin transfer bancar sau numerar, pentru care furnizorul emite actele de încasare necesare. Factura fiscală are valoare de contract. Structura şi preţurile serviciilor prestate de Furnizor, care stau la baza preţului prezentului contract, sunt cele prevăzute în oferta de preţ anexată. Furnizorul este în drept să modifice, unilateral, preţurile serviciilor în raport de indicele de creştere a preţului de consum. În asemenea cazuri, furnizorul este obligat să-l informeze, în scris, pe client, cu 15 zile înainte de modificarea ofertei de preţ. Furnizorul nu este obligat să înceapă derularea contractului şi implicit nu poate fi ţinut să îşi respecte obligaţiile contractuale decât la momentul la care există dovada fermă cu privire la efectuarea plăţilor, în totalitate, de către Beneficiar. DISPOZIŢII FINALE  Catalogul este proprietate exclusivă a agenţiei de publicitate Groupromo Management SRL Oradea. Prezentul contract este guvernat de legislaţia română în vigoare la data semnării sale de către părţi. În cazul în care unele dintre clauzele prezentului acord au devenit nule sau au fost modificate de prevederi legislative viitoare, celelalte clauze ale contractului vor continua să îşi producă efectele. Părţile vor consemna aceasta situaţie într-un act adiţional. Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului Contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabila. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi soluţionat în instanţele judecătoreşti competente, de la sediul Furnizorului. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Prezentul Contract a fost incheiat astazi _______________, în două exemplare, identice, semnate de către reprezentanţii legali şi imputerniciţi ai celor două părţi, în original, câte un exemplar pentru fiecare parte, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică. SC GROUPROMO MANAGEMENT SRL SC___________________SRL Director general Director Ile Pavel Adrian

 

Pagina Facebook
Portal afaceri si servicii bihor.ro